Interview met de directeur van BOSCO in Bangalore

BOSCO werkt al meer dan 40 jaar in Bangalore met kwetsbare (straat)kinderen. Directeur Father Palipurram: “Onze organisatie staat gelukkig goed bekend in de stad, de deelstaat en het land.  We worden door andere organisaties en door de overheid dan ook vaak geconsulteerd rond allerlei thema’s die met straatkinderen te maken hebben. Er werken hier betrokken en toegewijde personeelsleden die zich iedere dag weer richten op het welzijn en de rechten van de kinderen”

Liefdevolle aanwezigheid

"Inmiddels werk ik zelf ook al 30 jaar met deze kwetsbare kinderen en ik vind het prettig om te merken dat je door echte betrokkenheid een positieve bijdrage kunt leveren aan hun ontwikkeling. Vanuit het gedachtengoed van Don Bosco, de stichter van onze organisatie, is liefdevolle aanwezigheid een belangrijke pijler van ons werk. Ik waardeer het enorm in mijn werk dat ik dagelijks met die aandacht bij de kinderen mag zijn.”

Veerkracht

“Een van de kwaliteiten die ik zie bij deze kinderen is veerkracht. De meeste kinderen en jongeren hebben in hun jonge jaren al veel meegemaakt. Zij zijn vaak in staat om deze negatieve ervaringen onder ogen te zien en ze om te buigen. Hun veerkracht helpt hen enorm bij hun motivatie om aan een nieuwe toekomst te bouwen.”

Samenwerking met stichting Raja

“Stichting Raja speelt al jarenlang een belangrijke rol bij de financiële ondersteuning van Bosco Bangalore. In de loop der jaren is er een zeer goede band ontstaan tussen Raja en BOSCO. Wanneer wij een voorstel naar Raja sturen doen zij alle moeite om geld in te zamelen voor dat specifieke project. Ook staan ze open voor vernieuwende initiatieven, die de kinderen weer een stapje verder kunnen helpen.  We zijn keer op keer  dankbaar voor de royale steun van donateurs en fondsen. We waarderen de betrokkenheid bij de kinderen op onze projecten zeer. Alle financiële ondersteuning komt echt direct ten  goede aan de kinderen en jongeren op onze projecten. We wensen alle donateurs Gods zegen toe."

 

Sponsors

 

thumbnail Logo Wim Tijhaar Educatiefonds 1 zwart wit     haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs