nurseOnze projectpartner Ashalayam in Calcutta kijkt bij elk straatkind naar de mogelijkheden. Ze begeleidt ieder kind voor zover mogelijk naar een zelfstandig leven. Ashalayam heeft de afgelopen jaren verschillende ex-straatkinderen begeleid naar hoger onderwijs. Verschillende meisjes deden al een opleiding tot verpleegkundige. De ervaring van Ashalayam is dat het beroep van verpleegkundige voor een meisje een veilige en stabiele manier is om eigen geld te verdienen en dus onafhankelijk te zijn. Zij hechten daarom belang aan deze opleiding. Als een meisje interesse heeft in het vak van verpleegkundige, probeert Ashalayam financiële middelen te realiseren.

Eén van de meisjes die graag de opleiding tot verpleegkundige wil doen, vertelt: “Ik heb vroeger in mijn dorp gezien dat mensen dood gingen omdat ze niet behandeld werden. Dat doet me veel verdriet omdat ik weet dat deze mensen gered hadden kunnen worden als ze de juiste behandeling hadden gekregen. Dit is voor mij een belangrijke reden om verpleegkundige te willen worden.” Ook de andere meisjes hebben soortgelijke motivaties om aan hun opleiding tot verpleegster te willen beginnen.

Op dit moment zijn er op Ashalayam zes meisjes die graag de opleiding tot verpleegkundige willen volgen. Ashalayam heeft inmiddels voldoende middelen gevonden om in elk geval 3 meisjes met de opleiding te laten starten. Ook de andere drie meisjes willen graag hun opleiding starten.

Verpleegkundigen vormen de ruggengraat van het gezondheidssysteem in India. De schatting is dat de vraag naar verpleegkundigen in de komende jaren zal blijven stijgen, o.a. vanwege de toename van privé ziekenhuizen en thuiszorg. Goed gekwalificeerde verpleegkundigen kunnen vlot aan de slag. Het toekomstperspectief voor verpleegkundigen ziet er dan ook rooskleurig uit, en biedt een stabiel inkomen. De overheid stimuleert de sector door het oprichten van ‘raden van verpleegkundigen’ en vakbondsgroepen. Ook wil de overheid meer opleidingen tot verpleegkundige starten, verspreid over het hele land, om aan de toenemende vraag voor verpleegkundigen te voldoen. Volgens de Wereldbank zal er in 2030 vraag zijn naar 6 miljoen verpleegkundigen in India alleen. En zij voorspelt een groot tekort aan verpleegkundigen in de toekomst.

De driejarige opleiding tot verpleegkundige kost in totaal € 3260. Daarvoor kan het meisje naar school, maar ook (intern) wonen en in haar onderhoud voorzien.

Helpt u mee om hun droom te verwezenlijken?

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL22 INGB 0006 1325 46  onder vermelding van 'jubileumactie'.

Veel dank!

Sponsors

 

thumbnail Logo Wim Tijhaar Educatiefonds 1 zwart wit     haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs