thumbnail a20foster20FamilyGedurende twee jaar zetten we ons in om kinderen die langdurig niet naar huis kunnen, een veilige plek te bieden in een gezinsomgeving. Pleegzorg is vrij onbekend in India. Natuurlijk vangen familieleden kinderen op als ze niet bij hun ouders kunnen wonen, maar voor 'vreemde' kinderen zorgen, dat gebeurt niet. Terwijl een pleeggezin, ook voor de meeste straatkinderen die (voorlopig) niet naar huis kunnen, de meest gezonde plek is om op te groeien en zich te ontwikkelen.

Tot en met deze zomer hebben we met financiële steun van vele individuen en fondsen pleeggezinnen kunnen werven, selecteren, trainen en begeleiden en het hele systeem samen met de overheid op kunnen zetten. Dat is goed gelukt. De eerste 18 kinderen zijn met succes in pleeggezinnen geplaatst. Ander goed nieuws is dat het onze partnerorganisatie ook gelukt is om binnen India zelf een organisatie te vinden die de toekomstige kosten financiert. Daarmee dragen we dit succesvolle pleegzorgproject dan ook over.

Dit project is in 2017-2018 mede mogelijk gemaakt door: Vastenactie, Kinop, Johanna Donk-Grote Stichting, Missie Procuur Don Bosco, stichting Muttathara, stichting Pelgrimshoeve en de Katholieke Bond voor Ouderen Bodegraven. Veel dank!

 

Sponsors

haella zw      hofstee             ASN grijs      Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           thumbnail StichtingDeGrootsteFamilieHelptZwW       vastenactie grijs