Pediatrician visitHalverwege 2018 is Bosco Bangalore in de sloppenwijken gestart met een groot project om betere ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen te creëren. Studies tonen aan dat de eerste levensjaren van een kind cruciaal zijn voor zijn/haar ontwikkeling in zijn/haar verdere leven.

Ouders in de sloppenwijken zijn druk om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien en hebben nauwelijks tijd om naar hun kinderen om te kijken. Zij laten hun kinderen achter bij de door de overheid gerunde ‘voorscholen’. Er is vooral aandacht voor gezondheid en voeding.

BOSCO ondersteunt deze voorscholen en zet de ontwikkeling van het kind centraal om een soepele overgang van de voorschool naar de reguliere basisschool te realiseren, en ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De resultaten na een jaar:

  • 241 kinderen van 20 voorscholen in de sloppenwijken van Bangalore hebben meer ontwikkelingsmogelijkheden. De kinderen zijn allemaal gevaccineerd, hun ouders zijn d.m.v. oudercommissies meer betrokken bij hun kinderen, en leerkrachten stimuleren de schoolse vaardigheden van de kinderen beter.
  • Alle kinderen van 5 jaar die op de voorschool kwamen, zijn nu naar de basisschool gegaan en hebben daar een goede start.
  • De geplande 3.000 kinderen op de basisschool zijn bereikt. De kwaliteit van onderwijs is verhoogd door betere lesmaterialen, trainingen aan leerkrachten over leren lezen en schrijven en klassenmanagement.
  • 80% van de kinderen heeft zich sterk ontwikkeld in lezen, schrijven en rekenen. 20% krijgt extra ondersteuning omdat zij moeilijk blijken te kunnen leren.
  • 648 kinderen gingen niet meer naar school door allerlei problemen thuis en in de wijk. Door goede begeleiding gaan zij nu weer dagelijks naar school!

Meer weten? Wij hebben een uitgebreid (engelstalig) verslag van onze projectpartner beschikbaar.

Omdat de aanpak zo succesvol is, heeft BOSCO besloten dit project een vervolg te geven. Zodat behaalde resultaten bestendigd kunnen worden, en er nog meer voorscholen bereikt worden. 

Dank aan Stichting Goki, Hofsteestichting, Pelgrimshoeve en Don Bosco Nederland voor hun bijdrage!

anganwadi

Mothers meeting at Bakshi garden

Sponsors

 

haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs