Bosco Bangalore is in de sloppenwijken van Bangalore gestart met het creëren van betere ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen. Studies tonen aan dat de eerste levensjaren van een kind cruciaal zijn voor zijn/haar ontwikkeling in zijn/haar verdere leven. Ouders in de sloppenwijken zijn druk om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien en hebben nauwelijks tijd om naar hun kinderen om te kijken. Zij laten hun kinderen achter bij de door de overheid gerunde ‘voorscholen’. Er is vooral aandacht voor gezondheid en voeding.

BOSCO ondersteunt deze voorscholen en zet de ontwikkeling van het kind centraal. Het kijkt naar schoolse vaardigheden, maar bijv. ook naar sociale vaardigheden. In het komende jaar zal BOSCO 3.000 kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar bereiken in verschillende sloppenwijken in Bangalore.

Op deze manier hoopt BOSCO een soepele overgang van de voorschool naar de reguliere basisschool te realiseren, en ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Ook willen ze hiermee tijdig problemen signaleren binnen gezinnen en hierop actie ondernemen, om te voorkomen dat kwetsbare kinderen op straat terecht komen.

Dit project is mogelijk gemaakt door bijdrages van de Hofsteestichting, de Louisa Stichting en de Parochiële Caritas instelling Aalanderveen. Hartelijk dank!

anganwadi

Sponsors

haella zw      hofstee       cafeaverechts      ASN grijs      Mutthatara grijs       Pelgrimshoeve grijs            logojdgrotezw    Logo Mijndomein

kinop grijs        Logo Books 4 Life grijs                logo MVR 480 grijs          youbedogrijs          weeshuis der doopsgezinden grijs            logo Louisa Stichting PMS     vastenactie grijs