Inkomsten en uitgaven van Stichting Raja over 2016

Inkomsten 2016
Toegezegd aan projecten eind 2015 € 12.270, 73
Rente over 2016 €       66, 32
Sponsoring (mijndomein.nl) €       39, 00
Sponsoring overig (2 individuele straatkinderen) €   1.630, 00
Donaties en acties € 70.564, 73 +
Totaal € 84.570, 78
 
Uitgaven 2016 en te besteden in 2017
Ondersteuning straatkinderenprojecten
- Bosco Bangalore € 39.825, 12
- Ashalayam Calcutta € 42.445, 82
Kosten €      489, 91 +
Subtotaal € 82.760, 85
Te besteden aan de
projecten in 2017 €   1.809, 93 +
Totaal €  84.570, 78
   
Kosten 2016
Kosten internetbankieren €      148, 11
Postzegels, enveloppen,  
kopiëren en papier nieuwsbrief €      302, 80
Website
€        39, 00 +
   
Subtotaal kosten €      489, 91
Kosten gedekt door sponsoren €      489, 91  -
Totaal €         0, 00  
Kostenpercentage            0, 00 %

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie

Sponsors

haella zw      hofstee             ASN grijs      Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           thumbnail StichtingDeGrootsteFamilieHelptZwW       vastenactie grijs