Financieel Jaarverslag 2022- Stichting Raja
    
Inkomsten 2022    
Toegezegd aan projecten eind 2021 (= saldo 31-12-21)   € 12.976,69
Rente ontvangen in 2021   € -
Instellingen zonder winstoogmerk   € 39.253,05
Bedrijven   € 2.268,21
Particulieren   € 13.371,26
Totaal   € 67.869,21
     
Uitgaven 2022 en te besteden in 2023    
Ondersteuning straatkinderenprojecten    
Bosco Bangalore   € 34.314,67
Ashalayam Calcutta   € 12.200,00
Kosten (subtotaal)   € 562,81
Subtotaal   € 47.077,48
   
Te besteden aan de projecten in 2023 (=saldo 31-12-2022)   20.791,73
Totaal   € 67.869,21
     
Kosten 2022    
Kosten internetbankieren 251,07  
Postzegels en enveloppen, kopieren papieren nieuwsbrief 212,52  
Website 99,22  
     
Subtotaal kosten 562,81  
Kosten gedekt door sponsoren 99,22  
Totaal kosten 463,59  
Kostenpercentage 0,68%  

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Het 'standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen' vindt u hier.

Sponsors

 

thumbnail Logo Wim Tijhaar Educatiefonds 1 zwart wit     haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs