In 2021 heeft stichting Raja dankzij de steun van velen de leefomstandigheden van veel straatkinderen in Bangalore en Calcutta kunnen verbeteren en noodhulp geboden tijdens de corona crisis. We zijn u daar zeer dankbaar voor!

We bestonden begin 2021 twintig jaar. Door corona moesten de feestelijkheden wat aangepast worden. Maar met een jubileumactie, jubileumkaarten en online terugblikken op de afgelopen jaren, hebben we daar toch invulling aan kunnen geven.

In dit jaarverslag geven wij u een korte beschrijving van onze activiteiten, onze inkomsten en uitgaven in 2021. Er is in totaal ruim 52.500 euro via donaties en acties opgehaald voor de straatkinderen.

Wij willen iedereen die zich voor ons inzette het afgelopen jaar heel hartelijk danken!

Het bestuur en de vrijwilligers van Raja bestond uit Marga Baas, Petra Nieuwenhuis-Jurriëns, Renate van der Laan, Patricia Nieuwenhuizen, Jakko Nieuwenhuis, Sandy Nibbering, Marcel Termes en Jolande Fleurke.

 • In totaal zijn 20 ex-straatkinderen in Bangalore en hun pleeggezinnen ondersteund zodat deze kinderen een veilig thuis in een gezin kregen.

 •  177 straat- en werkende kinderen in Bangalore konden een opleiding tot kleermaker, scooterreparateur, schoonheidsspecialiste, ICT-er, en chauffeur of chauffeuse volgen, en rondden deze af.

 • 2.000 kinderen tussen de 3 en 18 jaar die opgroeien in de sloppenwijken van Bangalore deden mee aan een scala aan educatieve activiteiten. Daarmee werd schooluitval voorkomen, keerden kinderen terug naar school als zij uitgevallen waren en kregen ze hulp bij het wegwerken van achterstanden door de lockdowns. Ze kregen 1-op-1 begeleiding, huiswerkbegeleiding, sport, spel, creatieve activiteiten en konden excursies volgen.

 • Er is noodhulp in de vorm van voedselpakketten gegeven aan gezinnen in sloppenwijken die door de lockdowns geen inkomsten meer hadden.

 • 3 ex-straatmeisjes volgen de opleiding tot verpleegkundige. We financierden de studiekosten, maar ook het intern wonen dat daarbij verplicht is en andere kosten voor hun levensonderhoud.

 • 200 zeer arme families die leven in de sloppenwijken en op de straten van Calcutta krijgen ondersteuning in het begeleiden en opvoeden van hun kinderen. Als kinderen op straat leven worden ze terug begeleid naar hun familie. Door middel van schakelklassen worden de kinderen voorbereid om opnieuw in het onderwijs in te stromen. En voor tieners die niet meer naar school willen, wordt een beroepsopleiding aangeboden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 •  Er konden nieuwe zaden, plantjes en mest aangeschaft worden, waardoor de moestuinen in Calcutta verbeterd zijn. Dit zorgt niet alleen voor gezond en goedkoop voedsel, maar ook leren de kinderen hoe ze zelf groente en fruit kunnen verbouwen. De moestuinen waren in 2021 een extra grote verlichting toen de prijzen van groenten en fruit tijdens de coronacrisis zeer sterk stegen.

 • Door het opzetten van schakelklassen zijn 120 straatkinderen in Bangalore in één jaar met diverse trainingen en onderwijs toegerust om in het reguliere onderwijs of beroepsonderwijs in te stromen.

 • …en natuurlijk maakten we het kerstfeest op beide projecten extra feestelijk, door voor alle kinderen in de opvangcentra nieuwe kleding te sponsoren, waar ze ook de rest van het jaar veel plezier van hebben.

Naast onze particuliere donateurs hebben we van diverse bedrijven en fondsen bijdragen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In het bijzonder willen we noemen:

 • Wilde Ganzen en een fonds dat anoniem wil blijven voor het ondersteunen van pleegkinderen en pleegouders

 • Fonds Onderwijssupport voor hun bijdrage aan de beroepsopleidingen

 • Fonds Onderwijssupport, Stichting Maret, Haëlla Stichting, Eduwijs, Don Bosco Nederland en Pelgrimshoeve voor hun bijdragen aan het ondersteunen van onderwijs in sloppenwijken in Bangalore

 • Snickers-de Bruijn stichting voor de opleidingen tot verpleegkundige

 • Johanna Donk-Grote Stichting, Pelgrimshoeve, stichting Muttathara, Hofstee stichting en een anoniem fonds voor de begeleiding van ouders en kinderen in de sloppenwijken in Calcutta

 • Eduwijs voor haar bijdrage aan professionele begeleiding van straatkinderen in Bangalore

 • Vastenactie voor schakelklassen in Bangalore

Het blijft bijzonder hoe individuele donateurs zelf actie ondernemen om geld in te zamelen, door verkoop op markten en het organiseren van workshops en het promoten van Raja onder hun klanten. Zelfs in 2021 vonden donateurs daar ondanks de corona maatregelen een weg in. Dank voor ieders tomeloze inzet!

…heeft Mijndomein geen kosten gerekend voor de website.

...heeft een aantal donateurs een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd of verlengd. Dat geeft hen belastingvoordeel en wij hebben zekerheid over dit deel van de schenkingen. Dankjulliewel!

… is ons kostenpercentage laag: 0,61%.

Financieel Jaarverslag 2021- Stichting Raja
    
Inkomsten 2021   
Toegezegd aan projecten eind 2019 (= saldo 31-12-20)   € 13.721,18  
Instellingen zonder winstoogmerk   € 35.887,50  
Bedrijven   €   2.421,89  
Particulieren   € 14.263,54 +
     
Totaal   € 66.294,11  
    
Uitgaven 2021 en te besteden in 2022   
Ondersteuning straatkinderenprojecten      
Bosco Bangalore   € 31.251,00  
Ashalayam Calcutta   € 21.589,71  
Kosten (subtotaal)   €      476,71 +
Subtotaal   € 53.317,42  
   
Te besteden aan de projecten in 2022 (=saldo 31-12-2021)   € 12.976,69 +
Totaal   € 66.294,11  
    
Kosten 2021      
Kosten internetbankieren € 205,68    
Postzegels en enveloppen, kopieren papieren nieuwsbrief € 198,87    
Website  €  72,16    
    
Subtotaal kosten € 476,71    
Kosten gedekt door sponsoren €   72,16    
Totaal kosten € 404,55    
Kostenpercentage 0,61%    

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Het 'standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen' vindt u hier.

Sponsors

 

thumbnail Logo Wim Tijhaar Educatiefonds 1 zwart wit     haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs