Stichting Raja doneert uw giften aan twee bij ons bekende straatkinderenprojecten in India, waar al het geld daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt. De medewerkers met hun jarenlange ervaring en toewijding weten zelf het beste waar het geld aan besteed kan worden. Zij komen enkele malen per jaar met een voorstel voor de te besteden gift. Door middel van rapportages en jaarverslagen houden de medewerkers van de projecten stichting Raja op de hoogte van hun bestedingen.

Wij willen iedereen die zich voor ons inzette het afgelopen jaar heel hartelijk danken!

 • 30 ex-straatkinderen in Bangalore vonden een veilig thuis in een pleeggezin.

 • 325 straat- en werkende kinderen in Bangalore volgden een beroepsopleiding tot kleermaker, scooterreparateur, schoonheidsspecialiste, ICT-er of chauffeur.

 • Gezinnen in sloppenwijken die door de lockdown geen inkomsten meer hadden, kregen voedselpakketten. Oudere medewerkers op onze projecten kregen een verzekering voor medische hulp, in het geval dat ze corona kregen.  

 • In Calcutta zijn groentetuinen opgestart, waardoor de kinderen niet alleen gezonder en goedkoper voedsel krijgen, maar ook leren hoe ze dat zelf kunnen verbouwen. Dit bleek een extra verlichting tijdens de coronacrisis toen de prijzen van groenten en fruit sterk stegen.

 • In Bangalore is het onderwijs aan 3.000 kwetsbare kinderen (3-8 jaar) die in de sloppenwijken leven, fors verbeterd. Leerkrachten van voorscholen en basisscholen zijn uitgebreid getraind en de ouderbetrokkenheid is toegenomen.

 • Door het opzetten van schakelklassen zijn 120 straatkinderen in Bangalore in één jaar met diverse trainingen en onderwijs toegerust om in het reguliere onderwijs of beroepsonderwijs in te stromen.

 • De hulpverleners in Calcutta zijn getraind hoe zij de ‘life-skills’ van straatkinderen kunnen stimuleren, bijv. sociale en communicatieve vaardigheden, het omgaan met tegenslagen en het aangaan en onderhouden van relaties.

 •  …en natuurlijk maakten we ondanks corona het kerstfeest op beide projecten extra feestelijk, door voor alle kinderen in de opvangcentra nieuwe kleding te sponsoren, waar ze ook de rest van het jaar veel plezier van hebben!

Naast onze particuliere donateurs hebben we van diverse bedrijven en fondsen bijdragen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In het bijzonder willen we noemen;

· Wilde Ganzen en een anoniem fonds voor het ondersteunen van pleegkinderen en pleegouders

· Fonds Onderwijssupport voor haar bijdrage aan de beroepsopleidingen

· Eduwijs voor haar bijdrage aan professionele begeleiding van straatkinderen in Bangalore

· Kringloop Reeuwijk, Haëlla stichting, Stichting de Goeie Doelen in Delft en Snickers - de Bruijn stichting voor het opzetten van moestuinen in Calcutta

· Missieprocureur Don Bosco, Hofstee stichting en een anoniem fonds voor hun bijdragen aan het verbeteren van voorscholen in de sloppenwijken van Bangalore

· Vastenactie en een anoniem fonds voor schakelklassen in Bangalore

· Stichting Wim Tijhaar Educatie Fonds voor de training van hulpverleners in life skills

Het blijft bijzonder hoe individuele donateurs zelf actie ondernemen om geld in te zamelen. Door verkoop op markten, het organiseren van workshops en het promoten van Raja onder hun klanten. Zelfs in 2020 vonden donateurs daar ondanks de corona maatregelen een weg in. Dank voor ieders tomeloze inzet!

 • …heeft mijndomein.nl geen kosten gerekend voor de website. Hierdoor blijft ons kostenpercentage onverminderd laag: 0,84%

  ... heeft een aantal donateurs een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd of verlengd. Dat geeft hen belastingvoordeel en wij hebben zekerheid over dit deel van de schenkingen. Dankjulliewel!

Inkomsten en uitgaven van Stichting Raja over 2020

Inkomsten 2020
Toegezegd aan projecten eind 2019 € 12.283, 61
Sponsoring (mijndomein.nl) €       69, 00
Sponsoring administratiekosten €     543, 46
Donaties en acties € 59.286, 03 +
Totaal € 72.182, 10
 
Uitgaven 2020 en te besteden in 2021
Ondersteuning straatkinderenprojecten
- Bosco Bangalore € 43.720, 00
- Ashalayam Calcutta € 14.068, 00
Kosten €      672, 92 +
Subtotaal € 58.460, 92
Te besteden aan de
projecten in 2021 €  13.721, 18 +
Totaal €  72.182, 10
   
Kosten 2020
Kosten internetbankieren
€      166, 10
Postzegels, enveloppen,  
kopiëren en papier nieuwsbrief €      437, 82
Website
€        69, 00
Subtotaal kosten €      672, 92
Kosten gedekt door sponsoren €        69, 00  -
Totaal €      603, 92  
Kostenpercentage         0, 84 %
   

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Het 'standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen' vindt u hier.

Sponsors

 

thumbnail Logo Wim Tijhaar Educatiefonds 1 zwart wit     haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs