Stichting Raja doneert uw giften aan twee bij ons bekende straatkinderenprojecten in India, waar al het geld daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt. De medewerkers met hun jarenlange ervaring en toewijding weten zelf het beste waar het geld aan besteed kan worden. Zij komen enkele malen per jaar met een voorstel voor de te besteden gift. Door middel van rapportages en jaarverslagen houden de medewerkers van de projecten stichting Raja op de hoogte van hun bestedingen.

Wij willen iedereen die zich voor ons inzette het afgelopen jaar heel hartelijk danken!

  • In Bangalore is het onderwijs aan 3.000 kwetsbare kinderen (3-8 jaar) die in de sloppenwijken leven, fors verbeterd. Leerkrachten van voorscholen en basisscholen zijn uitgebreid getraind en de ouderbetrokkenheid is toegenomen.

  • In Bangalore ondersteunde de nieuwe kinderrechtenhelpdesk honderden (straat)kinderen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van kinderhandel, gedwongen prostitutie en kinderarbeid.

  • Door het opzetten van schakelklassen zijn 120 straatkinderen in Bangalore met diverse trainingen en onderwijs toegerust om in het reguliere onderwijs of beroepsonderwijs in te stromen.

  • We hebben met donaties uit 2018, aangevuld met die van begin 2019 een nieuw busje kunnen aanschaffen. De bus wordt gebruikt om in Bangalore zieke kinderen naar het ziekenhuis te brengen, kinderen die slachtoffer zijn van kinderhandel en uitbuiting naar een veilige plek te brengen en ook om oudere en gehandicapte ouders op te halen om met hun kind herenigd te worden.

  • Een ex-straatmeisje in Calcutta heeft dankzij de steun van één van onze donateurs in 2019 haar opleiding tot verpleegkundige afgerond. Ze heeft een baan en leidt nu een zelfstandig leven. We zijn trots op haar!

  • De hulpverleners in Calcutta zijn getraind hoe zij de ‘life-skills’ van straatkinderen kunnen stimuleren, bijv. sociale en communicatieve vaardigheden, het omgaan met tegenslagen en het aangaan en onderhouden van relaties.

  • In Calcutta zijn groentetuinen opgestart, waardoor de kinderen niet alleen gezonder en goedkoper voedsel krijgen, maar ook leren hoe ze dat zelf kunnen verbouwen.

  • …en natuurlijk maakten we het kerstfeest op beide projecten extra feestelijk, door voor alle kinderen in de opvangcentra nieuwe kleding te sponsoren, waar ze ook de rest van het jaar veel plezier van hebben.

Naast onze particuliere donateurs hebben we van diverse bedrijven en fondsen bijdragen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In het bijzonder willen we noemen:

· Don Bosco Nederland, Hofstee stichting en een anoniem fonds voor hun bijdragen aan het verbeteren van voorscholen in de sloppenwijken van Bangalore

· Eduwijs voor haar bijdrage aan professionele begeleiding van straatkinderen in Bangalore.

· Vastenactie en een anoniem fonds voor schakelklassen in Bangalore

· Kringloop Reeuwijk, Haëlla stichting, Stichting de Goeie Doelen (Delft) en Snickers - de Bruijn stichting voor opzetten van moestuinen in Calcutta

· Stichting Wim Tijhaar Educatie Fonds voor de training van hulpverleners in life skills

· Stichting De Grootste Familie Helpt en Stichting Voeten in de Aarde voor het busje om kwetsbare kinderen te vervoeren

Het blijft bijzonder hoe individuele donateurs zelf actie ondernemen om geld in te zamelen, door verkoop op kerstmarkten, vrijmarkten, het organiseren van workshops of veilingen. Dank voor ieders tomeloze inzet!

  • …dankzij een anonieme sponsor en dankzij mijndomein.nl die geen kosten rekende voor de website, is ons kostenpercentage 0 %!

  • ... heeft een aantal donateurs een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd of verlengd. Dat geeft hen belastingvoordeel en wij hebben zekerheid over dit deel van de schenkingen.

Inkomsten en uitgaven van Stichting Raja over 2019

Inkomsten 2019
Toegezegd aan projecten eind 2018 €  9.802, 59
Rente over 2019 €         1, 56
Sponsoring (mijndomein.nl) €       69, 00
Donaties en acties € 43.079, 58 +
Totaal € 52.952, 73
 
Uitgaven 2019 en te besteden in 2020
Ondersteuning straatkinderenprojecten
- Bosco Bangalore € 28.042, 94
- Ashalayam Calcutta € 12.013, 70
Kosten €      612, 48 +
Subtotaal € 40.669, 12
Te besteden aan de
projecten in 2020 €  12.283, 61 +
Totaal €  52.952, 73
   
Kosten 2019
Kosten internetbankieren
€      189, 81
Postzegels, enveloppen,  
kopiëren en papier nieuwsbrief €      353, 65
Website
€        69, 00
Reactie n.a.v. donatie €          0, 02 +
Subtotaal kosten €      612, 48
Kosten gedekt door sponsoren €      612, 48  -
Totaal €          0, 00 
Kostenpercentage         0, 00 %
   

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie

Sponsors

 

haella zw      hofstee          buurtkerk logo met tekst zwart wit         Mutthatara grijs             Pelgrimshoeve grijs                Logo Mijndomein

logovoeteninaardezwartwit               logosnickersdebruijnzwartwit          youbedogrijs           WILDE GANZEN LOGO 2019 ZwartWit       vastenactie grijs