Stichting Raja doneert uw giften aan twee bij ons bekende straatkinderenprojecten in India, waar al het geld daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt. De medewerkers met hun jarenlange ervaring en toewijding weten zelf het beste waar het geld aan besteed kan worden. Zij komen enkele malen per jaar met een voorstel voor de te besteden gift. Door middel van rapportages en jaarverslagen houden de medewerkers van de projecten stichting Raja op de hoogte van hun bestedingen.

Wij willen iedereen die zich voor ons inzette het afgelopen jaar heel hartelijk danken!

 • In Bangalore is een goede start gemaakt met het verbeteren van de kansen van kwetsbare kinderen op de basisschool, door de kwaliteit van de voorscholen te verbeteren. Ca. 3.000 kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar zijn inmiddels bereikt in verschillende sloppenwijken in Bangalore. Het onderwijs aan deze kinderen is verbeterd, leerkrachten zijn getraind en de ouderbetrokkenheid is toegenomen.

 • Begin 2019 is een kinderrechtenhelpdesk gestart.

 • Er is een busje aangeschaft met donaties uit 2018, aangevuld met die van begin 2019. De bus wordt gebruikt om zieke kinderen naar het ziekenhuis te brengen, om kinderen die slachtoffer zijn van kinderhandel en uitbuiting naar een veilige plek te brengen en om oudere en gehandicapte ouders op te halen om met hun kind herenigd te worden.

 • Een ex-straatmeisje in Calcutta is dankzij de steun van één van onze donateurs inmiddels bezig met haar derde en laatste jaar van de opleiding tot verpleegkundige.

 • Een nieuwe beamer, camera en speeltoestel zijn aangeschaft voor betere communicatie en meer speelplezier voor de kinderen. Met dank aan Buurtkerk Het Oude Westen.

 • En natuurlijk maakten we kerst feestelijk, door voor alle kinderen in de opvangcentra nieuwe kleding te sponsoren, waar ze ook de rest van het jaar veel plezier van hebben.

Naast onze particuliere donateurs hebben we van diverse bedrijven en fondsen bijdragen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In het bijzonder willen we noemen:

 • Hofstee stichting, Louisa stichting, stichting Castricum helpt Muttathara voor hun bijdrage aan het verbeteren van voorscholen in de sloppenwijken van Bangalore.
 • Eduwijs voor haar bijdrage aan professionele begeleiding van straatkinderen in Bangalore.
 • Missieprocuur Don Bosco en Kerk in Actie voor hun bijdrage aan de kinderrechtenhelpdesk.
 • Books4Life voor het busje om kinderen in nood naar een veilige plek te vervoeren.

Het blijft bijzonder hoe individuele donateurs zelf actie ondernemen om geld in te zamelen, door verkoop op kerstmarkten, het organiseren van workshops of veilingen. Dank voor ieders tomeloze inzet!

 • … hebben we dankzij mijndomein.nl een deel van onze onkosten gedekt gekregen!
 • ... heeft een aantal donateurs een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd. Dat geeft hen belastingvoordeel en wij hebben zekerheid over dit deel van de schenkingen. Dankjulliewel!

Inkomsten en uitgaven van Stichting Raja over 2018

Inkomsten 2018
Toegezegd aan projecten eind 2017 €  8.588, 78
Rente over 2018 €         4, 29
Sponsoring (mijndomein.nl) €       69, 00
Sponsoring overig (individueel straatkind) €     950, 00
Donaties en acties € 34.392, 42 +
Totaal € 44.004, 48
 
Uitgaven 2018 en te besteden in 2019
Ondersteuning straatkinderenprojecten
- Bosco Bangalore € 29.207, 03
- Ashalayam Calcutta €   4.450, 00
Kosten €      544, 86 +
Subtotaal € 34.201, 89
Te besteden aan de
projecten in 2019 €   9.802, 59 +
Totaal €  44.004, 48
   
Kosten 2018
Kosten internetbankieren
€      160, 46
Postzegels, enveloppen,  
kopiëren en papier nieuwsbrief €      315, 40
Website
€        69, 00 +
   
Subtotaal kosten €       544, 86
Kosten gedekt door sponsoren €       69, 00  -
Totaal €     475, 86   
Kostenpercentage          1, 08 %

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie

Sponsors

haella zw      hofstee             ASN grijs      Mutthatara grijs       Pelgrimshoeve grijs            logojdgrotezw    Logo Mijndomein

        Logo Books 4 Life grijs                logo MVR 480 grijs          youbedogrijs                    thumbnail StichtingDeGrootsteFamilieHelptZwW  logo Louisa Stichting PMS     vastenactie grijs